Българска асоциация по транзакционен анализ

Българската асоциация по транзакционен анализ е създадена през 2013 г. Основните цели на БАТА са:

  • да развива и популяризира теорията и  практиката на транзакционния анализ в България;
  • да насърчава обучението и сертифицирането в транзакционния анализ в съответствие с критериите, определени от EATA и в съответствие с българското законодателство;
  • да представлява транзакционния анализ пред обществеността и институциите.

Българската асоциация по транзакционен анализ е член на Българската асоциация по психотерапия (БАП) и Европейската асоциация по транзакционен анализ (ЕАТА).

 

Управителен съвет 

 

Милена Манова, председател на Управителния съвет

Оксана Хорват - Станчева, заместник-председател на Управителния съвет

Сезгин Бекир, главен секретар

Мая Михайлова - член на УС

 

Членство в асоциацията

 

Всеки, който е завършил успешно въвеждащото ниво  (курс 101) по транзакционен анализ и има издаден валиден сертификат,  може да кандидаства за членство в БАТА. За целта е необходимо да се е запознал предварително с устава на БАТА и ЕАТА, с етичния кодекс на ЕАТА  и с правилата за работа на Европейската асоциация по транзакционален анализ, като се ангажира да ги спазва.

Кандидат-членовете подават декларация и  заявление до Управителния съвет, което се гласува от Общото събрание на Асоциацията. Членството става действително след заплащане на членския внос.