Българска асоциация по транзакционен анализ

Къде да се обучаваме

 

Според Ръководството за обучение и изпити на  Европейската асоциация по транзакционен анализ (ЕАТА), раздел 2, т. 2.3, подточка А  „Само сертифицирани по ТА обучители (CTA) и супервизиращи транзакционни аналитици (TSTA, TTA и STA) или временно обучаващи и супервизиращи транзакционни аналитици (PTSTA) могат да водят признати обучения по транзакционен анализ“. Това означава, че в Европа (включително и в България) само сертифицирани обучители могат да издават сертификати за обученията в транзакционен анализ.

 

В България все още няма сертифицирани транзакционни аналитици.  Обучения по транзакционен анализ, завършващи със сертификат, на този етап се извършват от преподаватели от чужбина, които имат необходимия статут.

 

Всички останали обучения по транзакционен анализ нямат статута на официални обучения и не могат да завършват със сертификат.

 

Обученията по транзакционен анализ в България, завършващи с европейски валиден сертификат, се организират от Метаморфозия ООД.

За повече информация, посетете сайта www.metamorfozia.com  или се свържете с Елена Николова на тел. 0888414063.