Профил

This user account status is Approved

Казвам се Анна Кабакова и практикувам психотерапия и психологическо консултиране.

Професията на психотерапевта за мен е дълбоко хуманно призвание. Избрах я с любов заради срещата между две уникални личности – клиент и терапевт. Това, което ме кара да обичам работата си е усещането, че човешката среща може да променя и изцелява.Завършила съм три магистърски степени, като две от тях са свързани с психологията и психотерапията – семейно консултиране НБУ и клинична социална работа (НБУ). Семейното консултиране е специалност, свързана със системния подход в психотерапията, който е подходящ при работа със семейства, двойки и отношения родители - деца.

Клиничната социална работа е магистратура, която набляга и на психологичния и на социалния елемент в страданието на клиента. Тя е основана на психоаналитичния метод на работа в психотерапията.

Специализираното ми обучение по психотерапия, което надгражда магистърските степени е в областта на два метода – Транзакционен анализ (завършено 4 годишно обучение с обучители от Белгия от Европейска Асоциация по Транзакционен Анализ - ЕАТА) и EMDR терапия - десенситизация и повторна преработка на информацията посредством движения на очите - EMDR Europe Association, ЕМDR – Израел, преподавател Д-р Уди Орен, оторизиран EMDR преподавател на EMDR Institute USA. (Под супервизията на Д-р Уди Орен). Продължавам специализацията в областта на двете терапевтични школи с предстояща сертификация.

Магистър
10 години
семейно консултиране, клинична социална работа
семеен консултант, клиничен социален работник