Профил

This user account status is Approved

Мая Михайлова е клиничен и консултативен психолог, с 18 години клиничен професионален опит и практика с клиенти с различна психологична проблематика. Член е на ЕАТА (Европейска асоциация по транзакционен анализ) и на УС на БАТА. Завършила е пълния курс на обучение по Транзакционен анализ и практикува под супервизия с белгийски супервизор и обучител. Работила е близо 15 години в областта на зависимостите – различни програми за лечение и рехабилитация. Има частна практика от 2014 година и в последните 2 години работи с хора от ЛБГТИ- спектъра, предимно хомосексуални и бисексуални личности с клинична проблематика и проблеми в интимността на двойката.

Висше
18 години
психолог- психотерапевт под супервизия
клинична и консултативна психология