Профил

This user account status is Approved

Мая Михайлова е клиничен и консултативен психолог, с 19 години клиничен професионален опит и практика с клиенти с различна психологична проблематика. Член е на ЕАТА (Европейска асоциация по транзакционен анализ) и на УС на БАТА. Завършила е пълния курс на обучение по Транзакционен анализ и практикува под супервизия с белгийски супервизор и обучител. През 2018 сключи договор за сертифициране и в момента е обучаващ се транзакционен аналитик в полето на психотерапията. Работила е близо 15 години в областта на зависимостите – различни програми за лечение и рехабилитация. Има частна практика от 2014 година и в последните 3 години работи с хора от ЛБГТИ- спектъра, предимно хомосексуални и бисексуални личности с клинична проблематика и проблеми в интимността на двойката. Оказва подкрепа в отношенията, повлияни от институционална или интернализирана хомофобия, бифобия или трансфобия.

Висше
19 години
клинична и консултативна психология
обучаващ се транзакционен аналитик под супервизия