Профил

This user account status is Approved
0886318922

Сезгин Бекир е клиничен психолог, докторант в Института за изследване на населението и човека – БАН. Има над 16 години опит в психологическото консултиране на зависимости, тревожни и депресивни състояния, както и в провеждане на обучения за управление на стреса и личностно развитие. Завършил е пълния курс на обучение по транзакционен анализ и EMDR терапия. Учредител и член на Българската асоциация по транзакционен анализ.

Висше
16 год.
Клинична психология, трудова и организационна психология
Клиничен психолог