Повече за нас

Българската асоциация по транзакционен анализ е създадена през 2013 г.

Основните цели на БАТА са:

  • да развива и популяризира теорията и  практиката на транзакционния анализ в България;
  • да насърчава обучението и сертифицирането в транзакционния анализ в съответствие с критериите, определени от EATA и в съответствие с българското законодателство;
  • да представлява транзакционния анализ пред обществеността и институциите.

Българската асоциация по транзакционен анализ е член на Българската асоциация по психотерапия (БАП) и Европейската асоциация по транзакционен анализ (ЕАТА).

milenamanova

Председател

oksana

Оксана Хорват

Заместник-председател

sezgin

Главен секретар

maya_mihaylova

Член на УС

Членство в асоциацията

Всеки, който е завършил успешно въвеждащото ниво  (курс 101) по транзакционен анализ и има издаден валиден сертификат,  може да кандидаства за членство в БАТА. За целта е необходимо да се е запознал предварително с устава на БАТА и ЕАТА, с етичния кодекс на ЕАТА  и с правилата за работа на Европейската асоциация по транзакционален анализ, като се ангажира да ги спазва.

Кандидат-членовете подават декларация и  заявление до Управителния съвет, което се гласува от Общото събрание на Асоциацията. Членството става действително след заплащане на членския внос.