Стандарти за сертифициране

Ръководство за обучение и изпит на ЕАТА

Ръководството съдържацялата информация относно изискванията, правилата, формата и насоките за обученията по ТА и за изпитите за сертификация.

Секция 1 - Въведение

Секция 2 - Статус на обучението

Секция 3 - Етика и професионална практика

Секция 4 - Въвеждащо обучение - курс 101

Секция 5 - Четирите полета на специализация

Секция 6 - Обучителни договори

Секция 7 - Преглед на изпита за сертификат

Секция 8 - Писмен изпит за получаване на квалификация сертифициран транзакционен аналитик (CTA)

Секция 9 - Устен изпит за получаване на квалификация сертифииран транзакционен аналитик (СТА)

Секция 10 - Обучение за одобрение на обучители (TEW)

Секция 11 - Изпитът за TSTA

Секция 12 - Списък с всички формуляри