Статии

ВЪПРОСНИЦИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕГО СЪСТОЯНИЯТА И ЖИТЕЙСКИТЕ ПОЗИЦИИ

Сезгин БЕКИР, Ергюл ТАИР Институт за изследване на населението и човека при БАН, департамент Психология БЪЛГАРИЯ, София 1113, ул. „Акад. Бончев“, бл. 6 sezgin1974@abv.bg ergyul_tair@yahoo.com Резюме. Два от основните личностни конструкти в теорията на транзакционния анализ са его състоянията и житейските позиции. В настоящия доклад ще се представят резултати от пилотно изследване с въпросници, измерващи …

Прочетете повече…ВЪПРОСНИЦИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕГО СЪСТОЯНИЯТА И ЖИТЕЙСКИТЕ ПОЗИЦИИ

В плен ли сте на несъзнаваните послания на родителите си?

Когато сме големи хора ни се иска да управляваме живота си, така че да бъдем успешни и щастливи хора. Но понякога усещаме, че нещо не върви… започваме някакво дело, тръгваме добре и се проваляме, или пък виждаме, че всичките ни връзки се късат с горчивина. В други случаи имаме усещане за скованост и за липса …

Прочетете повече…В плен ли сте на несъзнаваните послания на родителите си?

Когато животът ни не върви или сценарият, който ни заробва

Ако нещо в живота Ви не върви, поспрете… Сигурно много пъти сте се питали – защо? Има множество обяснения, но те дадоха ли ви изходен път? Един оригинален метод на психотерапия има нестандартен отговор. Основан през 50-те години на 20 век от Ерик Бърн и развиван от неговите последователи до днес, транзакционният анализ е методът, …

Прочетете повече…Когато животът ни не върви или сценарият, който ни заробва

Организационната динамика през преспективата на транзакционния анализ

Транзакциония анализ е теория за личността, която успешно може да се прилага за развитие и промяна в организациите. Настоящият доклад има за цел да представи модела за организационата динамика от гледна точка на теорията на транзакционния анализ. Изведени са описаните от Ерик Бърн основни елементи от процеса на развитие и динамика на групите и организациите. …

Прочетете повече…Организационната динамика през преспективата на транзакционния анализ