Психотерапия на тревожни разстройства чрез транзакционен анализ

13 януари 2023

Обучение на тема: „Психотерапия на тревожни разстройства чрез транзакционен анализ“.

Дата: 13 януари 2023 година.

Време за провеждане: от 9.30 до 19.30 часа (9 учебни часа).

Място: Обучението ще се проведе онлайн чрез платформа zoom.

Обучител: доц. д-р Енрико Бенели

Доц. д-р Енрико Бенели е преподавател по динамична психология в Университета на Падуа, психотерапевт, PTSTA (Р), с дългогодишен терапевтичен опит в лечението и терапията на различни психични разстройства и изследователски интерес в областта на транзакционния анализ. Той адаптира и превежда на италиански първото ръководство за лечение за депресивни разстройства (Widdowson, 2016), автор е на раздел в същото ръководство за депресивната личност, нарушенията при депресивното разстройство и лечението им с инструментите на транзакционния анализ. Съавтор е и на първото ръководство за лечение на тревожни разстройства с методите на транзакционния анализ. Енрико Бенели има съществен принос за изграждането в Италия на мрежа от практикуващи транзакционни аналитици-изследователи с цел събиране на научни доказателства за ефикасността и ефективността от приложението на транзакционния анализ в психотерапията. Съвместно с EATA и Metanoia Institute – Великобритания участва в екип за разработване на първото рандомизирано контролирано клинично проучване за ефикасността на транзакционния анализ при използването му за лечение на депресивни разстройства. Има издадена една монография, над 36 публикации в научни списания и е автор на самостоятелни глави в няколко книги за транзакционен анализ.

 

 

Кратко представяне на семинара: По време на обучението ще бъде представени:

  • основните диагностични системи за тревожни разстройства в областта на психичното здраве;
  • начини за провеждане на диагностика чрез методите на транзакционния анализ;
  • изграждане на модел за психопатология и етиология на тревожните разстройства;
  • начини за разработване на кратки и дългосрочни планове за терапия според потребностите на клиента;
  • интрапсихичните процеси и междуличностните модели на поведение при тревожни разстройства през призмата на транзакционния анализ.

Кой може да участва: Обучението е насочено към психиатри, психолози, психотерапевти и други помагащи специалисти, работещи с клиенти, които страдат от тревожни разстройства. Препоръчително е участниците в обучението да имат познания по транзакционен анализ и неговото приложение в полето на психотерапията. По време на обучението е осигурен превод на български език.

Всеки участник ще получи сертификат, като часовете от обучението се признават при сертифициране като транзакционен аналитик.

Регистрационен формуляр за участие:  https://forms.gle/9BgAgW9t3kxBXkvYA

Моля да имате предвид, че поради ограничения брой места, Вашата регистрация и запазване на място за обучението ще бъдат потвърдени след заплащане на таксата за участие! Няколко дни преди датата на събитието ще получите програма и линк за включване в обучението.

Такси и срокове за плащане:

Таксите се заплащат по банков път в следните срокове (с включена отстъпка за ранните записвания):

До 15 декември 2022 г. – 270 лв. (такса за студенти – 250 лв.)

От 16 до 31 декември 2022 г. – 320 лв. (такса за студенти – 300 лв.)

След 1 януари 2023 г. – 350 лв.

Банкова сметка:

ИНСТИТУТ ПО ТРАНЗАКЦИОНЕН АНАЛИЗ

IBAN: BG04UBBS80021020567450

BIC: UBBSBGSF

Основание за плащане: Участие в обучение на 13 януари 2023 г.