Психотерапия на депресивни разстройства чрез транзакционен анализ

22-23 юли 2022

ИНСТИТУТ ПО ТРАНЗАКЦИОНЕН АНАЛИЗ ОРГАНИЗИРА:

Обучение на тема: „Психотерапия на депресивни разстройства чрез транзакционен анализ“.

Дати и време за провеждане: 22 и 23 юли 2022 година.

22. 07. 2022  г. – от 15.30 до 19.30 часа;

23.07.2022 г. – от 9.30 до 13.30 часа.

Място: Обучението ще се проведе онлайн чрез платформа zoom.

Обучител: Доц. д-р Енрико Бенели е преподавател по динамична психология в Университета на Падуа, психотерапевт, PTSTA (Р), с дългогодишен терапевтичен опит в лечението и терапията на различни психични разстройства и изследователски интерес в областта на транзакционния анализ. Той адаптира и превежда на италиански първото ръководство за лечение за депресивни разстройства (Widdowson, 2016), автор е на раздел в същото ръководство за депресивната личност, нарушенията при депресивното разстройство и лечението им с инструментите на транзакционния анализ. Съавтор е и на първото ръководство за лечение на тревожни разстройства с методите на транзакционния анализ. Енрико Бенели има съществен принос за изграждането в Италия на мрежа от практикуващи транзакционни аналитици-изследователи с цел събиране на научни доказателства за ефикасността и ефективността от приложението на транзакционния анализ в психотерапията. Съвместно с EATA и Metanoia Institute – Великобритания участва в екип за разработване на първото рандомизирано контролирано клинично проучване за ефикасността на транзакционния анализ при използването му за лечение на депресивни разстройства. Има издадена една монография, над 36 публикации в научни списания и е автор на самостоятелни глави в няколко книги за транзакционен анализ.

Кратко представяне на семинара: По време на обучението ще бъде представени:

  • основните диагностични системи в областта на психичното здраве;
  • инструменти за засилване на фокуса върху страданието на клиента;
  • начини за провеждане на диагностика чрез методите на транзакционния анализ;
  • изграждане на модел за психопатология и етиология на депресивните разстройства;
  • начини за разработване на кратки и дългосрочни планове за терапия според потребностите на клиента;
  • интрапсихичните процеси и междуличностните модели на поведение на депресивната личност през призмата на транзакционния анализ.

Кой може да участва: Обучението е насочено към психиатри, психолози, психотерапевти и други помагащи специалисти, работещи с клиенти, които страдат от депресивни разстройства. Препоръчително е участниците в обучението да имат познания по транзакционен анализ и неговото приложение в полето на психотерапията. По време на обучението е осигурен превод на български език.

Всеки участник ще получи сертификат, като часовете от обучението се признават при сертифициране като транзакционен аналитик.

Регистрационен формуляр за участие:  https://forms.gle/yh2S2paUhjYxG3iYA

Моля да имате предвид, че поради ограничения брой места, Вашата регистрация за обучението ще бъде потвърдена след заплащане на таксата за участие! Една седмица преди датата на събитието ще получите програма и линк за включване в обучението.

Такси и срокове за плащане:

Таксите се заплащат по банков път в следните срокове (с включена отстъпка за ранните записвания):

До 31 май 2022 г. – 270 лв.

От 1 юни до 30 юни – 300 лв.

От 1 юли до 10 юли – 320 лв.

След 10 юли 2022 г. – 350 лв.

Банкова сметка:

ИНСТИТУТ ПО ТРАНЗАКЦИОНЕН АНАЛИЗ

IBAN: BG04UBBS80021020567450

BIC: UBBSBGSF

Основание за плащане: Участие в обучение на 22 и 23 юли 2022 г.