Обучение 101 с Фабиола Сантикио

30 октомври / 1 ноември 2020г.

Въвеждащ курс 101

Програма:

 

Първи ден: 30/10/2020 (4 часа)

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЛЕКТОРА, УЧАСТНИЦИТЕ И ПРЕВОДАЧА.

ОБЩО ПРЕДСТАВЯНЕ НА КУРСА

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ТА КАТО ТЕОРИЯ И МЕТОД

 

1. Дефиниране на транзакционния АНАЛИЗ

2. Ценностна основа на ТА (философски принципи)

3. Дефиниране на автономността

4. Договорен модел

5. Области на приложение: Консултиране, Образование, Организации и Психотерапия

 

КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА РАЗВИТИЕТО НА ТРАНЗАКЦИОННИЯ АНАЛИЗ

1. Представяне на теорията на Ерик Берн

2. Развитие на Транзакционния анализ

3. Организационна структура на общността на ТА

 

Втори ден: 31/10/2020 (4 часа)

ТЕОРИЯ ЗА ЛИЧНОСТТА – ЕГО СЪСТОЯНИЯТА

1. Дефиниране на его състоянията

2. Структурен модел и начини на диагностика на его състоянията чрез вътрешния диалог

3. Замърсяване и изключване

4. Функционални его състояния. Егограми

 

ТЕОРИЯ НА КОМУНИКАЦИЯТА –

1. Мотивационна теория – глад за структура, стимул и признание

2. Транзакции.  – Определение на транзакция и видове транзакции

3. Знаци на признание

4. Структуриране на времето

 

ТЕОРИЯ ЗА ЖИТЕЙСКИЯ СЦЕНАРИЙ

1. Анализ на сценариите

 

Трети ден: 1.11.2020 (4 часа)

ТЕОРИЯ ЗА ЖИТЕЙСКИЯ СЦЕНАРИЙ (Продължение)

1. Житейски позиции.  Определяне на житейските позиции.

2. Житейски сценарий. Произход на сценария чрез преживяванията на детето.

3. Психологически игри

4. Емоции

 

МЕТОДОЛОГИЯ НА ТРАНЗАКЦИОННИЯ АНАЛИЗ

ВЪПРОСИ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ И ФИНАЛНА ГРУПОВА ДИСКУСИЯ

 

Часове на провеждане и трите дни: 10 – 12 ч и от 13- 15 ч.

 

 

срок за записване: до 25.10

цена: 180лв.

брой участници: 15

начин на провеждане: ОНЛАЙН

контакти:

Милена Манова – Председател на БАТА

тел. 0899175517

mail: milenamanova@abv.bg

 

Сметка на организацията: Ф-я Институт по позитивна психотерапия Уникредит Булбанк АД

Булстат: 131251232

BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG 69 UNCR 763010 76290240

 

Транзакционният анализ (TA) е  психологическа теория за личността, създадена в САЩ през 50 – те години на 20 – ти век от Ерик Берн (1910-1970).  ТА е психотерапевтичен метод, който носи в себе си дълбинността на динамичните теории, рационалността на когнитивната терапия,  философията на хуманистичния подход, както и решенията и стратегиите на поведенческите подходи.

Според ТА, психичната структура на личността се състои от три различни състояния, наречени Его състояния (Родител, Възрастен и Дете), чрез които личността реализира житейски сценарии, програмирани в детството. Его състоянията представляват хармонична съвкупност от мисли и чувства, свързани със съответната съвкупност от поведения. Той е ефективен метод на работа, водещ до напредък и промяна, фокусиран върху личността и нейното функциониране в социалното поле.

ТА има изключителни резултати при преодоляване на лични и професионални проблеми/кризи. Целта на транзакционния анализ като психотерапевтичен метод е постигането на автономност.

Освен като метод за индивидуална  и групова психотерапия, транзакционният анализ се използва в бизнеса, коучинга, а също и като изследователски подход при психологически проучвания.

Курсът е подходящ за психолози, психотерапевти, специалисти в хуманитарни професии.

 

Налична на български е “Голяма книга за транзакционния анализ” с автори: Франс Брекар и Лори Окс

Предстояща е книгата “Това съм аз”- да бъдеш себе си чрез Транзакционния анализ” на Люве Купманс

 

  

За водещия:

Фабиола Сантикио (Fabiola Santicchio) е клиничен психолог, психотерапевт, сертифициран транзакционен аналитик и супервизор (PTSTA P). Тя живее и работи в гр. Потенца, Южна Италия. Има практика с индивидуална и групова работа с клиенти. Осъществява супервизия на психотерапевти в областта на транзакционния анализ и от други школи и направления.  Освен това има специфичен интерес към психодинамичният подход в ТА, психоанализата, етиката, работата с личностни разстройства и супервизията като процес на учене. Обича да общува с колеги от други страни и култури, владее много добре английски език и организира обучения по ТА и супервизия в Източна Европа.