“Школата на повторното вземане на решения”

1-2 април 2023

ШКОЛАТА НА ПОВТОРНОТО ВЗИМАНЕ НА РЕШЕНИЯ
ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ ГОСТУВА ТОНИ УАЙТ
с уебинар на 1 и 2 април 2023

Представяне на уебинара

Мери Гулдинг споделя в своята книга „Changing Lives through Redecision Therapy:

„Между 1965 и 1970 г. Фриц Пърлс, Вирджиния Сатир, Ерик Бърн, Боб Гулдинг и аз живеехме на час път с кола от друг
….По време на този период на нашето приятелство с Ерик, Фриц и Вирджиния, Боб и аз разработвахме наша собствена терапия, смесица от теорията на Ерик за транзакционния анализ с гещалт терапията на Фриц и съвместната семейна терапия на Вирджиния, плюс нашата собствена теория и техники“.
Чрез наблюдения на работата си с клиенти, Боб и Мери Гулдинг стигат до една специфична тема: ранните негативни решения, които хората взимат за себе си и своя живот. Тяхната школа изследва влиянието на родителските послания за взимането на решения, а също и начина, по който те могат да се променят. Те наричат този подход „терапия на повторното взимане на решения“.
В този уебинар Тони Уайт ще ни преведе през различни теми, за да ни запознае с най- главното в терапията на взимането на повторно решение:
  • Школата за повторното решение и щколите в ТА;
  • Обсъждане на различните школи на ТА и как решението се вписва в тях;
  • Предположения за преразглеждане на човешката природа и какви са хората;
  • Локус на контрол и различните подходи към ТА;
  • Различните аспекти на повторното вземане на решение – техники, използванипри повторното вземане на решение. Не всяка терапия за повторно вземане нарешение всъщност включва повторно решение;
  • Марта Старк („Начини на терапевтично действие“), често споменавана вматериалите за ТА, предлага идеята за едноличната и двуличната психология. Как тя се прилагат към повторното вземане на решения и други школи на ТА?
  •  Ранната теория за повторно вземане на решение. Обяснение на теорията на Гулдинг за ранното решение и как повторното решение се обяснява теоретично.
Участниците ще получат сертификати за участие, валидни за сертификация в ТА.

 

За Тони Уайт
Тони Уайт е психолог и психотерапевт и TSTA в областта на психотерапията. Неговата експертиза е свързана с психотерапията на повторното взимане на решения. Тони се сертифицира като транзакционен аналитик през 1981 г., а през 1989 г. – като TSTA.
Автор е на множество статии и интересни книги в областта на транзакционния анализ и е носител на високи награди и отличия, между които The Inaugural Goulding Award for Excellence in Transactional Analysis.
Той е съвременен обучител в психотерапията на повторното взимане на решения, симбиозата и безизходиците, с богат клиничен опит. Работи индивидуално и с групи. Тони живее и работи в Perth, Австралия, но води обучения в Сърбия, Полша, Украйна, Сингапур и др.
Тони е провокативен и задълбочен мислител, с интересен и често иновативен поглед върху класическите понятия в транзакционния анализ.

Повече за него можете да научите от неговия сайт: https://www.tony-white.com/

Време на провеждане:

1 април 2023 г. 9-12 ч.
2 април 2023 г. 9-12 ч.Семинарът е с превод на български език

 

За участие в уебинара:

Цена: Ранно записване до 10 март 2023г. 300 лв.

Цена от 11 до 31 март 2023г. 350 лв.

Банкова сметка:

Титуляр: Метаморфозия ЕООД

Прокредит банк София, Бул. „Тодор Александров“ 26

IBAN: BG63PRCB92301036116012

BIC: PRCBBGS

 

Формуляр за записване:

https://forms.gle/qUb3EZ99KgoypEez8

На участниците, които са се регистрирали и са заплатили таксата, ще бъде изпратен линк за виртуалната стая два дни преди обучението.

 

Финансови условия:

мястото за семинара се смята за заето след заплащане на таксата. Метаморфозия ЕООД не се ангажира с връщане на такси при проведен семинар и неявяване на участника.