Свързаност и автономност в отношенческия ТА

24 септември 2022

Третият уебинар от поредицата “Транзакционният анализ в практиката ни” ще се проведе на 24 септември 2022г. събота с начален час 10 часа. Ще бъде с продължителност 1 час. Има предвидено време за дискусия и въпроси по темата.

 

Водещ е Светлана Велкова с тема: “Свързаност и автономност в отношенческия ТА”.

 

За членове на БАТА уебинарът е безплатен.

Цена за всички останали е 20лв.

Сметката на БАТА е следната:

Сдружение БАТА

Банка : ОББ

IBAN: BG 94 UBBS 8888 1000 950047

За записване пишете мейл на: svetlanavelkova@abv.bg или се обадете на 0898 655888