Преглед на Житейския сценарий през индивидуален случай

2 юни 2024г.

Преглед на Житейския сценарий през индивидуален случай

 

Сценарият е  постоянно учене, което преповтаря наученото, а новите преживявания се адаптират към взетите решения. Детето преживява различни събития, които са повторяеми и силни. Решенията се вземат така, че детето да избегне страха и болката от ситуацията. Сценарийните решения се вземат, за да се живее добре или по-малко зле.

  1. Представяне Кръга на Сценария.
  2. Първа част – миналото. Тук ще представя миналото на клиента – събития, които се повтарят и детето преживява. Емоции – автентични и паразитни чувства. Реакции на средата. Повторно вземане на решения.
  3. Втора част – вярвания, които дават смисъл на събитията, които детето преживява за себе си, за другите и за света. Тук ще видим знаците на признание, драйвърите, забраните, житейските позиции
  4. Трета част – вътрешни процеси спрямо стимулите, физически усещания и чувства: автентични, паразитни, еластични и мислите, които ги обуславят. Работа върху разпознаване на емоциите и автентичните чувства въпреки паразитните.  Разбиране за еластичните чувства и влиянието им  в ситуациите, изчистване на замърсяванията.
  5. Четвърта част – Преживяванията на клиента в действие и психологически игри. Анализ на паразитните чувства, като отправна точка за психологически игри, анализ на транзакциите, работа върху поведението.

 

Представяне на водещия:

Казвам се Десислава Иванова. Завършила съм Клинична и консултативна психология в СУ „Св. Климент Охридски“. От близо 10 години работа в рамките на Транзакционния анализ в областта на консултирането и психотерапията. Завършила съм курс 404 и до момента работя под супервизия и съм в процес на сертификация в областта на Психотерапията.

 

Уебинарът ще се проведе на 2 юни 2024г, неделя.

Начало: 10ч.

Продължителнителност: 1ч и 30 мин. (Ще бъде отделено време за дискусия по темата)

Място на провеждане: Zoom (Ще получите линк за включване преди събитието)

 

За членове на БАТА уебинарът е безплатен.

Цена за всички останали е 30лв.

Банкова сметка:

Сдружение БАТА

Банка : ОББ

IBAN: BG 94 UBBS 8888 1000 950047

 

За записване пишете мейл на Милена Манова, Председател на БАТА: milenamanova@abv.bg или се обадете на 0899 175517