Позволенията в психотерапевтичната практика

8 април 2023

ПОЗВОЛЕНИЯТА В ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНАТА ПРАКТИКА

УЕБИНАР С ЕЛЕНА НИКОЛОВА, СТА-Р

8 АПРИЛ 2023 г., 10.00 ч. – 11.00 ч.,  ZOOM

 

Описание на уебинара: Има много понятия, които правят транзакционния анализ близък и разбираем за всеки човек, дори да е лаик в психологията и едно от тях е понятието „позволение“. Използваме го във всички области на работа на транзакционния анализ. Позволенията са ни нужни на много нива – за да се разширяваме, вместо да се ограничаваме, да поемаме рискове, вместо да сме пасивни, да се справяме с безизходиците и да се свързваме с ресурсите си. Нужни са когато възпитаваме децата си и когато се грижим за вътрешното си дете. Умението да даваме позволения прави живота ни по-малко тревожен, изпълва ни с доверие и ни води към удовлетвореността.

В този едночасов семинар  ще  бъде представена накратко сценарийната матрица, като се обърне  по-специално внимание на забраните и позволенията. Ще се запознаете с класическото разбиране за позволенията и приноса на Джон Макнийл и Жиза Жауи в теорията на забраните и позволенията. Ще бъде споделен опит за важността на позволенията в психотерапевтичната практика и на какъв етап от психотерапията е добре да се започне работа с тях. Ще  бъде отделено време, за да разберете как работи колелото на позволенията.

Цена: Уебинарът е безплатен за членовете на БАТА, за всички останали цената е 20 лв.

За плащане по банков път:

Сметката на БАТА е следната:
Сдружение БАТА
Банка : ОББ
IBAN: BG 94 UBBS 8888 1000 950047

Формуляр за записване: https://forms.gle/K3UjWztA6tCKn5BP6

Връзка към Zoom  ще бъде изпратена на участниците няколко дни преди уебинара.